Als inwoner van Vlaanderen is de kans groot dat u ooit wordt geconfronteerd met stedenbouw en ruimtelijke ordening. Dat kan gaan van problemen met uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, vragen over de mogelijke zonevreemdheid van een constructie, vragen over de bestemming en de mogelijkheden van een bouwgrond, vragen over een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat gevolgen heeft voor uw eigendom …

Voor heel wat constructies zijn stedenbouwkundige vergunningen nodig waarvoor de medewerking van een architect niet is vereist. Toch kan professionele begeleiding om dergelijke vergunningsaanvragen op te stellen, meer dan wenselijk zijn.

Studiebureau Desomer helpt u graag verder met advies en begeleiding bij uw stedenbouwkundige aanvragen.