De milieuproblematiek en alle aspecten die ermee verband houden, zijn voor bedrijven belangrijke aandachts-punten geworden. De reglementering in die materie is in de loop van de jaren gevoelig uitgebreid, zodat het voor een nietdeskundige alsmaar moeilijker wordt om het juiste antwoord te vinden op de gestelde eisen.

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen kunnen bij ons terecht voor een doorlichting van hun bedrijf aan de hand van een milieu-audit. Een milieu-audit vormt een nuttig hulpmiddel om te onderzoeken of uw bedrijf in regel is met de milieuwetgeving. Wij gaan na of uw milieuvergunning up-to-date is en of er aan alle voorwaarden en administratieve verplichtingen wordt voldaan. Met ons team van milieucoƶrdinatoren staan we ook uw onderneming het hele jaar door bij.

Studiebureau Desomer bouwde ervaring op door de meest uiteenlopende dossiers in diverse bedrijven te behandelen. Vanuit die brede gezichtshoek zijn we vertrouwd met meer mogelijkheden om problemen snel, efficiƫnt en deskundig op te lossen. We staan dan ook graag tot uw dienst om u in alle milieudossiers te begeleiden, van begin tot einde en met kennis van zaken.